21 september 2021

Vinci Energies Belgium

Tijdens de coronacrisis, stelden we als doelstelling om de communicatie tussen onze cliënten en hun netwerk te bevorderen via het gebruik van iPads. In eerste instantie via het Skypen met het netwerk. Daarnaast wilden we de bredere gebruiksmogelijkheden van de iPad als communicatiemiddel verder verkennen en introduceren in de voorziening. Om dit mee te helpen financieren, ontvingen we in april 2020 de mooie som van 4000 euro van Vinci Energies Belgium.
21 september 2021

Dankzij de opbrengst van de warme acties van Music for Life en de financiële ondersteuning van CERA, Petanqueclub Reynaert Lokeren en Agora konden we recent heel wat educatief materiaal aankopen voor de dagbesteding zoals een tablet, twee tongdrums, een mobiele massagetafel, een hangmat en een Cradle (CRDL). Dit laatste instrument lichten we graag even toe:  
21 september 2021

Collectief Overleg Orgaan Emiliani

Dankzij de financiële steun van het Collectief Overlegorgaan konden we in 2019 een tympanometer aankopen. Met dit apparaat kunnen we het middelste deeltje (trommelvlies, gehoorbeentjes) testen en nagaan of een cliënt een gaatje in het trommelvlies of een oorontsteking heeft. Laat dit nu – volgens recente cijfers in de wetenschappelijke literatuur – net het punt zijn waarop personen met een verstandelijke beperking veel hinder ondervinden. Tympanometrie is een objectieve test die zeer goed verdragen wordt en waarbij geen medewerking van de cliënt nodig is. De uitvoering is eenvoudig, niet pijnlijk en zeer snel (10-30 sec per oor). Er wordt een […]