Tijdens de coronacrisis, stelden we als doelstelling om de communicatie tussen onze cliënten en hun netwerk te bevorderen via het gebruik van iPads. In eerste instantie via het Skypen met het netwerk. Daarnaast wilden we de bredere gebruiksmogelijkheden van de iPad als communicatiemiddel verder verkennen en introduceren in de voorziening. Om dit mee te helpen financieren, ontvingen we in april 2020 de mooie som van 4000 euro van Vinci Energies Belgium.