Emiliani biedt mensen met een beperking en hun netwerk ondersteuning bij het zelf invullen van hun leven op vlak van wonen, werken en vrije tijd… en dat zorgt voor heel wat werkgelegenheid. Super veel verschillende jobs en onvoorstelbaar veel boeiende persoonlijkheden. Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan doelen die ze samen gesteld hebben. Voor, met en door onze cliënten.

Collega’s vertellen: • “Doordat we zo vaak in de woningen staan, hebben we een heel goeie band met de cliënten. We krijgen regelmatig tekeningen en kaartjes van de cliënten, waardoor we merken hoeveel we voor hen betekenen. Ook in het team hebben we het gevoel dat we er echt bij horen. En dat is zo belangrijk.”
  Sabine en Els, onderhoud
 • “Als je iets doet voor een cliënt, krijg je er ook echt iets voor terug. Het zijn vaak kleine dingen, maar die kunnen mijn dag echt opfleuren. Ook binnen het team voel ik me erg geapprecieerd. Dankzij mijn job in Emiliani kan ik door de beperkingen van mensen heen kijken en zie ik hun krachten en kwaliteiten.”
  Patricia, keuken
 • “Ik werk al sinds 1979 in Emiliani en ben gedurende mijn carrière verschillende keren van functie veranderd. Dat heeft het voor mij boeiend en uitdagend gemaakt. Ik werk graag bij Emiliani omdat het een job dicht bij huis is, ik zinvol werk lever en het gevoel heb dat er naar me geluisterd wordt.”
  Jos, wandelcoach
 • “Er hangt een warme sfeer binnen Emiliani. Je krijgt hier veel kansen om je te ontwikkelen. Ik vind het ook mooi dat je hier mag zijn wie je bent. Dat geldt zowel voor medewerkers als voor cliënten: er wordt rekening gehouden met ieders eigenheid en talenten.”
  Eline, orthoagoog

Werken met waarden

Emiliani wil een omgeving zijn waarin het welzijn van zowel clienten als medewerkers voorop staat. Uniek en belangrijk in je omgeving is de kern van onze visie en daar willen we samen voor gaan. Om die goede samenwerking vlot te laten verlopen vertrekken we vanuit een aantal kernwaarden:

SamenIn Emiliani gebeurt alles door er samen aan te werken. We geloven dat je samen slimmer bent en meer kunt bereiken. Door rekening te houden met elkaars kwaliteiten, beperkingen en meningen kom je tot een duurzaam en gedragen resultaat. Als je samenwerkt, telt iedereen mee.

“Bij de uitoefening van mijn job ben ik steeds zoekende naar hoe ik mezelf kan verbeteren. Als ondersteuner ben je nooit ‘af’. Het is verrijkend dat er bij Emiliani zo veel werkgroepen zijn om kennis te delen. Ik was eigenlijk niet van plan om me aan te sluiten bij een werkgroep, maar het idee liet me niet los. Ik had het gevoel dat dit me kon helpen bij mijn eigen groei, en dat gevoel bleek helemaal terecht.”

Bart, wonen

UniekWe willen oog hebben voor jouw talent en competenties en je de ruimte geven deze zo goed mogelijk te ontwikkelen in de richting die jij mee bepaalt. Emiliani wil uitdagend en inspirerend zijn zodat jij je beste en unieke zelf kan zijn.

“In de werkgroep Start2Network denken we na over hoe we cliënten en ondersteuners kunnen coachen in methodisch en doelbewust omgaan met hun netwerk. Door samen na te denken en methodieken en ideeën te ontwikkelen, heb ik veel bijgeleerd. Ik heb kennis uitgewisseld met collega’s waar ik anders nooit mee had samengewerkt. Het heeft me inzichten bijgebracht die ik nu kan toepassen in de woning waar ik werk als ondersteuner.”

Goris, netwerkcoach

DialoogIn Emiliani willen we met elkaar praten. Dat is onze cultuur. Naar elkaar luisteren en je mening kunnen zeggen. Je collega’s aanspreken als je iets goed of net niet goed vindt.

“Vakbondswerk is zeer belangrijk. Wij vertegenwoordigen de werknemers. Er is altijd ruimte voor dialoog binnen Emiliani. Via het vakbondswerk houden we de collega’s ook op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector, premies waar men recht op heeft en resultaten van overlegmomenten met de directie.”

Carlito, vakbondsafgevaardige

Waardevol in je omgevingCliënt of poetsvrouw, directeur of schilder, iedereen is belangrijk. Iedereen wil impact op de omgeving waarin hij werkt. Met ruimte voor eigen initiatieven op jouw werkplek krijg je de kans om iets te betekenen voor anderen.

“Tien jaar geleden startten we met vilten in Emiliani. Vandaag leren we, samen met de cliënten, leerlingen aan HOGent en Arteveldehogeschool vilten. Onlangs mochten we ook een workshop geven in een kleuterschool. Dit is zowel voor cliënten, studenten, begeleiders en leerkrachten een fantastische ervaring. De cliënten tonen wat ze kunnen en zijn daar terecht fier op.”

Diane, crea-atelier

CliëntgerichtheidDe cliënt staat centraal.
Elk doel waaraan we samen willen werken vertrekt vanuit een ondersteuningsvraag van cliënten.