Emiliani bouwt aan de toekomst en dit vertaalt zich onder andere in een Masterplan Infrastructuur.

We werkten een langetermijnvisie uit in een tienjarenplan. Er zal gebouwd en verbouwd worden op verschillende nieuwe sites en op de huidige centrale site. Achter al deze stappen zitten keuzes en uitgangspunten die Emiliani toelaten haar visie en missie verder te verwezenlijken en te groeien als organisatie in en rond Lokeren.

Omdat nieuwe locaties, anders opgevatte gebouwen en een langetermijnvisie een impact zullen hebben op ieder die woont en werkt in en voor Emiliani, nemen we jullie graag mee in de ideeën achter, de ontwikkelingen in en de uitrol van dit verhaal.

 • 2017  We startten in 2017 toen de nood aan een Masterplan op tafel werd gelegd…
  …elk project begint bij een eerste vraag. In dit geval gaat het vraagstuk over de toekomst van de huidige infrastructuur. Een interne nota met de duidende titel “Behoefteanalyse infrastructuur: een gedurfde kijk op de toekomst” vormt het vertrekpunt van de besprekingen, onder andere op de Raad van Bestuur. De vruchten van deze besprekingen zijn duidelijke strategische keuzes voor de toekomst van Emiliani: de-institutionalisering en spreiding. We richten een werkgroep Masterplan op die het voortouw zal nemen en een trekkende rol zal spelen in de uitrol van deze ambitie.
 • 2018  We vervolgen het verhaal in 2018. Een jaar dat in het teken staat van het verder uitwerken van de fundamenten van het Masterplan. De visionaire fundamenten van het plan zullen immers vertaald worden in betonnen fundamenten van de toekomstige gebouwen…
  …de Werkgroep Masterplan Infrastructuur gaat aan de slag met de opdracht van de raad van bestuur. De richtinggevende krijtlijnen in hun opdracht zijn de toekomstige evoluties in de sector en de gekende pijnpunten van de huidige accommodatie. We werken samen met een studie- en ontwerpbureau – Blauwdruk Stedenbouw. Er volgt een intensief proces van scherpstellen van de noden en vragen om zo tot een toekomstbestendig Masterplan te komen dat omvat wat Emiliani belangrijk vindt en dat toelaat de ambities te verwezenlijken het komende decennium.
 • 2019  Het verhaal gaat verder en wordt steeds concreter in 2019.

  … In 2019 zetten we het nieuwe jaar in met een afgewerkt Masterplan. Na maanden van intensieve studie, overleg en samenwerking liggen de fundamenten vast en ligt er een plan van aanpak voor om Emiliani richting toekomst te navigeren. We zetten heel concrete stappen: we verwezenlijken de aankoop van een eerste bouwgrond op de Hoedhaar site in Lokeren en de zoektocht naar een geschikte ontwerper gaat van start. Tegelijkertijd zoeken we naar een tweede site. Het oog valt op een mooie woning in Zaffelare.

 • 2020  In 2020 rollen we de procedures verder uit en plegen we intensief overleg om de juiste mensen aan boord te krijgen voor de concrete realisatie van de bouwwerken op de twee sites. We sluiten samenwerkingsovereenkomsten af met twee architecten. Hoewel bijzonder arbeidsintensief blijven we vooruit kijken en voeren we prospectie voor een eventuele derde site.

  …2020 is dus vooral een jaar van veel overleg en het grondig uitwerken van de ontwerpen van onze toekomstplannen.

 • 2021  …voor site Hoedhaar volgt in 2021 een administratieve flow. In april dienen we het subsidiedossier “infrastructuurforfait” in bij VIPA. (Subsidies en infrastructuurforfait | Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (departementwvg.be))


  De wens is om begin 2022 getuige te zijn van de eerste spadesteek in Hoedhaar. Wat betreft Zaffelare maakten we de ruimtelijke planning van het ontwerp op in dialoog tussen ontwerpers en Emiliani (kernteam ontwerp). Er vinden workshops voor de medewerkers plaats in Emiliani onder begeleiding van NU architectuuratelier. Eind september mogen we hen weer bij ons verwelkomen voor een vervolg.


  In het najaar volgt er voor de buurtbewoners nog een infomoment en later dit jaar vragen we ook voor dit project bouwsubsidies aan bij VIPA. Eind dit jaar wensen we de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen


  De ambitie is om eind 2022 de bouwwerken te starten en in het voorjaar van 2024 te verhuizen.