Vacature Teamcoach
18 januari 2019
Vacature diensthoofd
22 februari 2019

Vacature Orthopedagoog

Werken in Emiliani

Emiliani biedt aan mensen met een beperking en hun netwerk ondersteuning bij het zelf invullen van hun leven op vlak van wonen, werken en vrije tijd… en dat zorgt voor heel wat werkgelegenheid. Super veel verschillende jobs en onvoorstelbaar veel boeiende persoonlijkheden. Meer dan 300 collega’s werken dagelijks aan doelen die ze samen gesteld hebben. Voor, met en door onze cliënten. Lees er hier meer over

Wat je moet doen

Als orthopedagoog coördineer je de ondersteuning van de cliënt. Je organiseert de werking van de multidisciplinaire teams in functie van de individuele noden van de cliënt en vooropgestelde doelen, dit alles gekaderd binnen de beleidslijnen van Emiliani en in nauwe samenwerking met het netwerk, de ondersteuners, andere interne diensten, externe specialisten en diensten. Je coacht de ondersteuners die instaan voor de opmaak en de opvolging van het Persoonlijk Ondersteuningsplan. Als orthopedagoog investeer je in de ontwikkeling van de doelgroepspecifieke competenties/specialisme, in onderlinge afstemming met collega’s orthopedagogen. 

Waarin moet je goed zijn

Een goede orthopedagoog:

• heeft affiniteit met de doelgroep / bezit een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van de cliënt met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende beperkingen.

• onderschrijft de missie en visie van de voorziening en draagt deze met zich mee. Hij of zij hanteert agogische visie als onderbouw bij de werking.

• is doordrongen van relevante agogische theorieën en kaders zoals daar zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling, Heykoop, Schalock, … en kan evoluties hieromtrent opvolgen en vertalen naar de werking van Emiliani.

• neemt een trekkersrol op in het proces van de zorgvernieuwing.

• ondersteunt de teamcoaches en de ondersteuners, helpt nieuwe medewerkers op weg m.b.t. agogische onderwerpen, coacht medewerkers in agogische veranderingsprocessen.

• is communicatievaardig, luistervaardig, communiceert open en constructief kritisch met de betrokken partners in de dienstverlening.

• is  bereid tot het volgen van vorming en het geven van vorming over agogische onderwerpen.

• getuigt van een gezonde respectvolle basishouding / bent sociaal bewogen en gedreven.

• kan eigen handelen en omgangsstijl in vraag stellen.

•  bezit een positieve, een enthousiaste ingesteldheid en een loyale houding.

• is collegiaal, kan werken in een team en is een goede teamspeler.

• kan zelfstandig en probleemoplossend handelen.

• is stressbestendig, kan omgaan met crisisituaties

• heeft kennis van Word/Excel/Outlook

Onze basiswaarden

Deze basiswaarden vinden we voor al onze medewerkers belangrijk

  • Samen: in Emiliani doen we de dingen samen
  • Uniek: we willen dat iedereen zijn beste en unieke zelf kan zijn
  • Dialoog: dat is onze cultuur, elke mening telt
  • Waardevol in je omgeving: met ruimte voor eigen initiatieven en de kans om iets te betekenen voor anderen
  • Clientgericht: De cliënt staat centraal

Diplomavereisten

•  Master in de pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek
• Ervaring is een pluspunt

Wat we aanbieden

Contract bepaalde duur (28,5/38) te presteren in 5 dagen

•Verloning volgens barema van de sector
•Vorming en coaching in de functie
•Een gevarieerde job met uitdagingen 

Startdatum: 1/3/2019 tot 30/11/2019

Iets voor jou?

Stuur dan je motivatiebrief en CV t.a.v. Lieve Pensaert naar vacature@emiliani.be en vermeld volgende referentie  lvdv-lp/070219-ortho. Per post kan je terecht in de Krekelstraat 17, 9160 Lokeren.