Omdat we in Emiliani ondersteuning op maat willen bieden en op zoek gaan naar een oplossing voor elke vraag, ligt onze ambitie vaak hoger dan de gesubsidieerde middelen toelaten.
We organiseren daarom activiteiten om bijkomende middelen te genereren.
Alle mensen en organisaties die ons financieel steunen zijn we heel dankbaar.

Wil jij Emiliani steunen of ken je organisaties/verenigingen die dit willen doen?

Dat kan!

Je kan storten op ons rekeningnummer BE81 0682457395 24
of vrijblijvend contact met ons opnemen
via directiesecretariaat@emiliani.be of 09 348 17 39.

Vanaf 40 euro bezorgen we jou graag een fiscaal attest.

Sponsorprojecten

21 september 2021

Vinci Energies Belgium

Tijdens de coronacrisis, stelden we als doelstelling om de communicatie tussen onze cliënten en hun netwerk te bevorderen via het gebruik van iPads. In eerste instantie via het Skypen met het netwerk. Daarnaast wilden we de bredere gebruiksmogelijkheden van de iPad als communicatiemiddel verder verkennen en introduceren in de voorziening. […]
Wil jij ons steunen op materieel of financieel vlak?
Uw steun maakt het verschil!
Je kan dat doen op verschillende manieren:
Giften

Jouw steun maakt bijzondere projecten mogelijk! Stort een bijdrage op rekeningnummer BE81 0682 4573 9524 met de vermelding ‘gift’.
Voor giften vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest waarmee je recht hebt op een belastingsvermindering van 45% van het gestorte bedrag.

Wil je liever een gift doen zonder overschrijving? Neem dan contact op met ons. Bij afgifte ontvang je een bewijs van je gift.


Organiseren van een activiteit of event ten voordele van Emiliani

Wil je met je vereniging, bedrijf, club, … een evenement of actie ten voordele van Emiliani organiseren?
Neem dan contact op met ons.


Ik doe een giftEventuele bijkomende informatie, vragen of opmerkingen.

Acties voor Emiliani


“De gebruikersraad organiseert jaarlijks een eetfestijn,” vertelt Gerda, voorzitter van de gebruikersraad. “Daar is het allemaal mee begonnen. De opbrengsten van het eetfestijn gingen vorig jaar naar het solidariteitsfonds van Emiliani.”

“Daarnaast hebben we voor kerstmis een grote chocoladeverkoop op de kerstmarkt in Lokeren en Eksaarde georganiseerd. Met de opbrengst van deze actie zouden we graag een tovertafel aankopen voor de cliënten van Emiliani. Ik heb er zelfs de pers bijgehaald toen we de tovertafel mochten uitproberen, om mensen aan te moedigen om ons hierbij te steunen.”

“Ik doe graag dingen voor anderen en daar hoeft niets voor tegenover te staan. Ik vind het heel waardevol dat ik door mijn betrokkenheid in Emiliani veel vrienden heb gemaakt en overal welkom ben.”


    Heb je interesse om Emiliani te steunen en wil je ons hier graag over spreken?
    Aarzel niet en neem contact op met het directiesecretariaat via 09 348 17 39 of directiesecretariaat@emiliani.be