Samen vurig voor de toekomst

Terug naar 28 september 2023. We organiseerden voor alle medewerkers, netwerken en vrijwilligers een interactief evenement om ons beleidsplan voor 2024 – 2027 vorm te geven: Samen vurig voor de toekomst. Een dag vol inspiratie en samenwerking waar we de toekomst van Emiliani verkenden.

Tijdens deze dag in Eksaarde ontvingen we externe sprekers, lieten we cliënten aan het woord en organiseerden we rond-de-tafelgesprekken rond actuele thema’s. Aan de hand van interactieve gesprekken gingen we in dialoog rond verschillende thema’s: Waar liggen onze kansen? Wat zijn onze uitdagingen voor de toekomst?

In de maanden die volgden kozen we uit al deze input 7 definitieve thema’s en vormden per thema een werkgroep met trekkers en een slogan:

  • Ecologie – oog voor milieu en klimaat
  • Interne en externe communicatie – wij verstaan elkaar
  • Inclusie en deïnstitutionalisering – een thuis en kansen voor elk
  • Innovatie – samen… kan het wél
  • Kwaliteit in cliëntgerichte zorg en ondersteuning – samen voor meer kwaliteit
  • Inspraak en betrokkenheid van cliënten en netwerken – samen ervoor gaan
  • Organisatieontwikkeling en medewerkersbeleid – elke medewerker telt

Elke werkgroep ging aan de slag om strategische en operationele doelstellingen per thema te formuleren en een tijdspad van nu tot en met 2027 uit te werken. Welk doel willen we tegen wanneer bereiken? Hoe ziet de toekomst van Emiliani eruit de komende 4 jaar? Welke acties gaan we hiervoor ondernemen?

Om ons beleidsplan voor te stellen aan medewerkers, netwerken en vrijwilligers organiseerden we 27 februari 2024 een beleidsmarkt in de cafetaria van Emiliani. Volledig in lijn met ons thema: Samen vurig voor de toekomst. Elke marktbezoeker kreeg een koffiemok met ons vlamlogo en slogan, en een infowaaier waarin ons beleidsplan voor 2024-2027 visueel wordt voorgesteld. Iedereen kon zich letterlijk verwarmen aan ons vuur buiten met heerlijke chocolademelk en geroosterde marshmallows.

Onze beleidsmarkt bouwden we op met 7 kramen: één tafel per thema. Aan elk kraam stonden de trekkers klaar om bezoekers en geïnteresseerden te informeren en inspireren over hun thema. We kozen bewust voor uitwisseling en interactieve activiteiten: je ecologische voetafdruk berekenen, elkaar complimenten geven aan een complimentenmuur, feedback geven over de huidige communicatie, een vragenlijst invullen over het kwaliteitshandboek …

Het werd een warme, boeiende en geslaagde dag vol verbinding en uitwisseling. We ontvingen maar liefst 160 bezoekers. Ook onze trekkers van de verschillende thema’s genoten met volle teugen. Er kroop veel tijd en energie in de voorbereiding, maar na afloop van onze beleidsmarkt was iedereen voldaan en tevreden. We kregen vooral veel goesting om hiermee verder aan de slag te gaan.

De vonk van verandering is ontstoken, het vuur is opgelaaid en nu houden we het de komende 4 jaar warm. Houd ons website, nieuwsbrief en socialemediakanalen in het oog en blijf onze warme avonturen verder volgen. Samen kijken we vol vertrouwen uit naar de toekomst en wat we kunnen bereiken.

Bedankt aan iedereen die dit mee mogelijk maakte, onze beleidsdag bijwoonde, een bezoekje bracht aan onze beleidsmarkt of ons voorzag van input en mooie woorden.