Iedereen is uniek en waardevol in zijn omgeving. Dat is de kern van onze visie.
Al onze medewerkers zetten zich daar dag na dag voor in.
Emiliani wil een antwoord geven op elke ondersteuningsvraag en op die manier waardevol zijn voor cliënten, medewerkers, de buurt, ...
Dat kunnen we niet alleen.
Emiliani wil inzetten op samen zaken slimmer kunnen doen.


We zijn daarom graag actief in samenwerkingsverbanden op verschillende vlakken:

ONDERSTEUNING
Groene zorg, thuisverpleegkundigen, Ondersteuningsnet Lokeren, …

OVERLEGORGANEN
Vlaams Welzijnsverbond, intercasa, Regionaal Provinciaal overleg, …

KENNIS- EN EXPERTISEOPBOUW
Aditi vzw rond seksualiteit, het Kennisplein rond SEO of rond vrijheidsbeperking, …

ONDERWIJS EN VORMING
De Karwij, Broedersschool, Karel De Grote hogeschool, VLOT Lokeren, Hogeschool Gent, …

Meer partners zijn terug te vinden op de pagina met links.

Vraag en antwoord op elkaar afgestemd


Het Ondersteuningsnet Lokeren is een centraal aanmeldpunt voor mensen met een persoonsvolgend budget. Zij zoeken overkoepelend naar oplossingen voor zorgvragen van cliënten, binnen én buiten de grenzen van de voorziening.

“We wilden het aanbod van de verschillende zorgaanbieders op elkaar af te stemmen. Door samen te werken kunnen we een flexibel antwoord bieden aan de zorgvrager. Zo kan iemand gebruik maken van dagondersteuning in de ene voorziening en een verblijf in een andere”, vertelt Lieve. “Vanuit deze ideeën werd het Ondersteuningsnet Lokeren opgericht. Mijn collega Dominiek werkt vooral op beleidsniveau, terwijl ik als zorgconsulent het aanspreekpunt ben voor personen met een beperking en hun netwerk. Samen met hen ga ik op zoek naar een oplossing.”

“We kunnen steeds beroep doen op onze partners De Sperwer, Alderande, de Hagewinde en Emiliani. Maar ik verwijs de zorgvragers ook naar andere vormen van ondersteuning, zoals thuishulp, geestelijke gezondheidszorg, OCMW, CAW … Ik kan dus oriënteren binnen een aanbod van individuele ondersteuning, woonondersteuning, dagondersteuning, vrije tijd en (para)medische begeleiding. Hierdoor kunnen we het aanbod vlot afstellen op de noden van de hulpvrager.”

Interesse in samenwerking? Neem hier contact met ons op.