De op deze website verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Emiliani niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Emiliani geen enkele aansprakelijkheid.

Op de inhoud van de webpagina’s van Emiliani en op het logo van Emiliani rusten auteursrechten. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Emiliani.

Op deze site komen links naar externe websites voor. Emiliani is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Mocht je op deze site informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar: info@emiliani.be