Gepubliceerd: vrijdag 13 maart 2020

We ontvingen vandaag, 13 maart,  bijgestuurde richtlijnen van onze subsidiërende overheid.  Deze richtlijnen verscherpen de eerder gemaakte afspraken. Allerbelangrijkst in alle maatregelen is het vermijden van concentratie van cliënten en het vermijden van circulatie van cliënten.

CONCREET :

  • Bezoek : Het bezoekverbod wordt uitgebreid naar alle woningen in Emiliani.  Dit betekent dat de hele voorziening in lockdown gaat en er op geen enkele woning nog bezoek is toegelaten. De reeds eerder genomen maatregel blijft gehandhaafd: cliënten die naar huis gaan, worden geacht thuis te blijven tot nader bericht en al zeker tot en met 19 april.
  • Externe activiteiten met cliënten worden allemaal afgelast.
  • Dagbesteding:

De ateliers in de lokalen van de dagbesteding gaan dicht. De medewerkers van de dagbesteding bieden activiteiten aan in de woningen. De dagbesteding werkt momenteel een regeling uit.

De winkel in De Teerling gaat dicht.

Begeleid werken gaat niet door : d.w.z. externen (begeleid werkers) komen niet naar Emiliani werken,  onze cliënten gaan niet begeleid werken op  verplaatsing.

  • Kortopvang: geplande kortverblijven gaan niet door. Uitzondering wordt gemaakt voor noodsituaties.
  • Alle niet strikt medisch noodzakelijke externe consultaties worden geannuleerd.  De beslissing hierover neemt onze huisarts, dokter Jan, in samenspraak met extern artsen.
  • Individuele therapieën (kine/logo/dieet) : niet noodzakelijke therapieën zullen niet doorgaan.  De noodzakelijkheid wordt afgetoetst met de huisarts.