Update Preventiemaatregelen coronavirus

Gepubliceerd woensdag 18 maart 2020

Vandaag, 18 maart vanaf 12u, verscherpt de overheid de maatregelen ter preventie en vertraging van de uitbraak van het Coronavirus opnieuw.  Ook onze subsidiërende overheid bezorgde ons vandaag bijkomende en strenge richtlijnen.

Aangezien we ons begin deze week al grondig hebben voorbereid en doordachte preventieve maatregelen hebben getroffen, dwingen zich nu niet echt veel bijkomende acties af.  Hoe organiseren we ons nu?

LOCK-DOWN IN ALLE WONINGEN

Cliënten verdienen maximale bescherming. Dit wil zeggen dat we werken volgens het principe : zo weinig mogelijk mensen in contact brengen met cliënten. 

Dit houdt in dat de toegang wordt ontzegd aan:

 • Bezoekers (werden in eerdere fase al de toegang ontzegd aan de woning)
 • Vrijwilligers (werden in eerdere fase al de toegang ontzegd aan de woning)
 • Medewerkers van diensten extern aan de woning (vb.: technische dienst, wasserij, …)
  • uitzondering: bij technische panne
  • uitzondering: medewerkers opgeroepen om het team ondersteuners te versterken
  • uitzondering: verpleegkundigen en paramedische dienst
 • Alle logistieke processen lopen tot aan de voordeur van de woning.

Externe paramedici

 • toegang tot de woningen blijft behouden in functie van de noodzaak (gezondheid en zorg voor onze bewoners) – De huisarts beslist hierover en coördineert.

Medewerkers van de woning

 • bepalen wat een haalbare CORONA-bezetting is
  • trachten zo veel mogelijk contact tussen medewerkers te beperken dit wil zeggen:
   • overlapmomenten tot een minimum herleiden én in een ruimte waar afstand tussen medewerkers mogelijk is
   • geen overleg in voltallige teams – collega’s komen niet extra op voor overleg
   • teams splitsen zichzelf op in minimaal twee groepen die niet met elkaar werken

Doel is om de kans op besmetting ten aanzien van de cliënten zo klein mogelijk te houden en het risico van infectieoverdracht tussen medewerkers zo minimaal mogelijk te houden. Op die manier streven we ernaar in een aantal diensten (de woningen, de  keuken, wasserij, onderhoud, technische dienst,…)  de inzet van de medewerkers  te spreiden om de continuïteit te kunnen blijven borgen (ook als er veel ziekte zou zijn in de medewerkersgroep).

Indien nodig (bij veel afwezigheid door ziekte onder de medewerkers ) kan er ook personeel dat niet werkzaam is in de woning gevraagd worden te ondersteunen in de woning.

Communicatie met het netwerk van cliënten

Beschrijving: Beschrijving: Lenovo Tab M10 4 GB 64 GB Wifi Zwart Main Image

Om de communicatie met het dichte netwerk van cliënten te ondersteunen nu er geen bezoek mogelijk is, bestelden we voor elke woning een Tablet.  Eind deze week hopen we dat die overal in gebruik kunnen genomen worden en dat binnenkort een contact via Skype mogelijk is.