TEAMBUILDING

Uit onze visie: “Emiliani wil je als medewerker aanspreken op je talenten en competenties en tracht die zoveel mogelijk in te zetten in haar werking, tot beider voordeel. We streven naar een werk- en leeromgeving die mensen verbindt en die gelooft in de kracht van teamwerk. Hierbij geven we je als medewerker kansen je talenten te gebruiken om je ‘zorg-dromen’ te realiseren. Samen werken we aan een open cultuur waar dialoog het instrument bij uitstek is. We willen een werkplek creëren waar ruimte is om samen te groeien en te werken aan dromen, doelen en ideeën.”

Alle medewerkers van de woningen en diensten krijgen sinds dit jaar een budget toegekend voor het organiseren van een teamversterkende activiteit. Zo gingen er in het eerste semester van dit jaar al heel wat activiteiten door. Hieronder lichten we er graag enkele toe.

• De technische dienst beet de spits af in het voorjaar met een bezoek aan Batibouw. Heel wat nieuwigheden op gebied van nieuwe ventilatiesystemen, new way of living, smart building … passeerden de revue. Het was een boeiende dag. Zeker voor herhaling vatbaar!

• Onze orthoagogen kozen voor een doordenkdag . Om ongestoord te kunnen werken trok men naar Belsele, waar men mocht gebruik maken van een vergaderzaal van het Netwerk Hiëronymus. ‘s Ochtends ging men aan de slag rond het thema hechting. Na een beknopte theoretische toelichting, zoomde men dieper in op de manier waarop men teams/ondersteuners kunnen coachen in deze materie. De namiddag spendeerde men aan ethisch overleg. Een collega loodste hen – als try-out – doorheen een ethisch vraagstuk d.m.v. een model voor ethische gespreksvoering. Het was niet alleen boeiend om op die manier bij de casus stil te staan, maar ook werd deze methodiek duidelijker en kon men feedback en tips geven betreffende het leiden van dergelijke gesprekken. Een bijzonder boeiende en leerrijke dag die werd afgesloten met een gezellig etentje in Lokeren.

• De ploeg van de administratie kreeg in de voormiddag een toelichting van onze directeur Lut rond het masterplan infrastructuur. In de namiddag koos men voor een bezoek aan ons tuinbouwproject De Teerling in Daknam. In De Teerling leidde onze collega Bart hen rond. Zo kreeg men uitleg over de winteractiviteiten. Dan worden er vooral nestkastjes gemaakt (zo een 80-tal voor de plantentuin in Meise). Er wordt ook samengewerkt met Natuurpunt. Men helpt hout van de weilanden te verzamelen en te verzagen, om dit daarna als aanmaakhout te verkopen. Een andere activiteit is het stoelvlechten. Er worden zo een 25 à 30 stoelen gevlochten op jaarbasis. Buiten ontmoette men Jef. Zijn taak die dag was het reinigen van de bakken. In de serres worden veel gewassen gekweekt, o.a. tomaten, meloenen, aubergines, pepers, paprika’s, kolen enz. Na een ontspannen en interessante dag keerde men te voet terug naar Lokeren om samen te genieten van een ijsje of ander lekkers.

• Ook onze medewerkers van de keuken hadden een mooi programma samengesteld. Men startte met een uurtje SMOG. Onze collega’s Kristel en Ann leerden hen een 20-tal smoggebaren aan. Frietjes, spaghetti, vis, brood… kent geen SMOG-geheimen meer voor hen! Na de SMOG stond er een uurtje Tai chi op de planning. Tai chi is een bewegingskunst die in China dagelijks beoefend wordt. Tai chi bevordert de innerlijke energie (chi) en is goed voor onze gewrichten. Alle bewegingen komen uit de krijgskunst en worden ook gebruikt in zelfverdediging en afweer. Alles is gebaseerd op energie en niet op kracht! Na de SMOG en de Tai chi was het tijd om bij te praten tijdens een boottocht op de Durme. Het was een leuke, zonnige, groepssfeer-bevorderende namiddag en elkaar eens in een andere context zien was verrassend!

We kijken alvast uit naar de komende verhalen van teambuildingactiviteiten deze zomer en najaar!

administratie
boottocht keuken
tai chi keuken
orthoagogen
technische dienst op Batibouw
wandeling administratie naar De Teerling