Omdat we in Emiliani ondersteuning op maat willen bieden en op zoek gaan naar een oplossing voor elke vraag, ligt onze ambitie vaak hoger dan de gesubsidieerde middelen toelaten.
We organiseren daarom activiteiten om bijkomende middelen te genereren.
Alle mensen en organisaties die ons financieel steunen zijn we heel dankbaar.

Wil jij ons steunen op materieel of financieel vlak?
Uw steun maakt het verschil!
Je kan dat doen op verschillende manieren:
Giften

Jouw steun maakt bijzondere projecten mogelijk! Stort een bijdrage op rekeningnummer BE81 0682 4573 9524 met de vermelding ‘gift’.
Voor giften vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest waarmee je recht hebt op een belastingsvermindering van 45% van het gestorte bedrag.

Wil je liever een gift doen zonder overschrijving? Neem dan contact op met ons. Bij afgifte ontvang je een bewijs van je gift.


Schenking / duolegaat

Je kan een testament opmaken waarbij je een deel van je bezit nalaat aan één of meerdere erfgenamen en een deel aan een vzw zoals Emiliani. In een zogenaamd duolegaat betalen je erfgenamen geen successierechten maar worden deze door Emiliani overgenomen. Het voordeel van een duolegaat ligt in het percentage aan belasting dat voor een natuurlijk persoon tot 65% kan oplopen en voor een vzw slechts 8.5% bedraagt.

Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met ons.


Organiseren van een activiteit of event ten voordele van Emiliani

Wil je met je vereniging, bedrijf, club, … een evenement of actie ten voordele van Emiliani organiseren?
Neem dan contact op met ons.


Acties voor Emiliani


“De gebruikersraad organiseert jaarlijks een eetfestijn,” vertelt Gerda, voorzitter van de gebruikersraad. “Daar is het allemaal mee begonnen. De opbrengsten van het eetfestijn gingen vorig jaar naar het solidariteitsfonds van Emiliani.”

“Daarnaast hebben we voor kerstmis een grote chocoladeverkoop op de kerstmarkt in Lokeren en Eksaarde georganiseerd. Met de opbrengst van deze actie zouden we graag een tovertafel aankopen voor de cliënten van Emiliani. Ik heb er zelfs de pers bijgehaald toen we de tovertafel mochten uitproberen, om mensen aan te moedigen om ons hierbij te steunen.”

“Ik doe graag dingen voor anderen en daar hoeft niets voor tegenover te staan. Ik vind het heel waardevol dat ik door mijn betrokkenheid in Emiliani veel vrienden heb gemaakt en overal welkom ben.”