Dank je wel Cera!
25 februari 2020
Update preventiemaatregelen Coronavirus
13 maart 2020

Gepubliceerd op: donderdag 12 maart 2020

Het Coronavirus heeft onze wereld in zijn ban.  Emiliani ontsnapt hier niet aan.  Vandaag hebben de voorzieningen voor mensen met een beperking strikte richtlijnen gekregen van de overheid met betrekking tot het indijken van het coronavirus. Daarin wordt gesteld dat bezoek en toegang door externen in de voorziening niet toegelaten is bij oudere bewoners of bewoners met een zwaardere zorgbehoefte.  De directie en de huisarts van Emiliani willen proactief handelen om te voorkomen dat cliënten en personeel van Emiliani getroffen zouden worden door het Coronavirus. 

We nemen daarom volgende maatregelen die van kracht zijn vanaf donderdag 12/03/2020 en die blijven gelden voorlopig tot en met 19 april.  Wij hopen op jullie begrip voor deze noodzakelijke maatregelen en hopen dat we weer snel het gewone leven kunnen hervatten.

  • Er is één toegang voor bezoekers via de  Krekelstraat. 
  • Een bezoekersregister is aangemaakt en ligt aan de receptie en op verschillende diensten. De bedoeling hiervan is, in geval van een eventuele besmetting, betrokkenen te kunnen contacteren.
  • Leveringen gebeuren aan de receptie enerzijds, aan de keukenpoort (Molenstraat)  en de deur van het magazijn (Molenbergplein) anderzijds.
  • Alle activiteiten in Emiliani (ook evenementen in de woningen) waarbij bezoekers van buitenaf betrokken zijn, zijn afgelast.
  • Externe bezoekers (vertegenwoordigers, externe firma’s, scholen, …) worden niet toegelaten in Emiliani, tenzij echt noodzakelijk. 
  • Externe dienstverleners  blijven toegang krijgen mits in acht name van de strikte voorschriften. 
  • Afspraken met vrijwilligers de komende weken zijn geannuleerd.
  • Gevolg gevend aan de instructie van de overheid en rekening houdend met de gezondheidstoestand van de bewoners, is bezoek aan bewoners in een aantal woningen niet toegelaten.

Woningen waar GEEN bezoek toegelaten is:

Graandreef 1 en 2

Korendreef 1 en 2

Tarwedreef 1 en 2

De Wiek en Lopersdreef 1

Spildreef 1- 2- 3

De Kiem

  • De andere woningen kunnen “beperkt” bezoek ontvangen – d.w.z. enkel het dichte netwerk kan op bezoek komen.

De handen grondig wassen met water en zeep alvorens de cliënt te bezoeken, is uitermate belangrijk.

  • Blijf thuis als je ziek bent (hoesten, koorts, enz.).

We doen beroep op ieders verantwoordelijkheidszin zodat we onze cliënten en personeelsleden maximaal tegen het virus kunnen beschermen. Wees waakzaam en volg de hygiënerichtlijnen op om te vermijden dat je ziek wordt of anderen besmet.

Voor verdere info kan u steeds contact opnemen met onze preventieadviseur, Franky Noppe.

Je vindt ook meer info en de meest gestelde vragen op www.info-coronavirus.be.