Samen ondersteunen

“Emiliani wil mensen met een beperking alle kansen bieden en ruimte geven om waardevol te zijn in en voor hun omgeving.

Zij kunnen dat niet alleen, niemand kan dat. Ze steunen daarvoor op de mensen rond hen, op hun netwerk.


Emiliani wil op zijn beurt dat netwerk ondersteunen.
Wanneer het netwerk erg dichtbij is, in nauwe samenwerking.

Wanneer een netwerk nood heeft aan meer afstand, met wat meer overnemen.


We willen je als netwerk uitnodigen om samen na te denken hoe we kunnen werken aan dromen, wensen en ondersteuningsvragen van de cliënt.
Met onze expertise en jouw ervaring willen we samen komen tot een Persoonlijk ondersteuningsPlan (PoP) op maat van de cliënt.
In dit plan kiezen we voor concrete, begrijpelijke doelstellingen die we samen kunnen uitvoeren.
Elke cliënt krijgt een mentor toegewezen die samen met jou en dit PoP aan de slag gaat.
De mentor maakt je wegwijs door Emiliani en zijn verschillende diensten.

Samen op weg


Kort nadat Ken in Emiliani kwam wonen, merkten wij, zijn ondersteuners, al gauw dat Ken veel behoefte heeft aan duidelijkheid.
Hij wil telkens weten welke dag het is, wat hij die dag gaat doen en welke begeleiders er aanwezig zijn.
Ken behelpt zich met SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) maar het viel ons op dat Ken behoefte had aan meer mogelijkheden om te communiceren.
Daarom zijn we samen met de mama van Ken en de orthoagoge op zoek gegaan naar een manier waarop hij meer duidelijkheid kon krijgen en beter kon communiceren.

Stap voor stap


Fabienne vindt het ‘vree leutig’ om op stap te gaan. Ze gaat heel graag op woensdagvoormiddag samen met haar vriendin Ann naar de markt om iets te drinken. Omdat er niet altijd een begeleider mee kan gaan, wou Fabienne dit graag zelfstandig doen. Met Fabienne en haar zus spraken we af om dit te proberen.

Geen probleem, dit lukte goed. Na enkele weken bleek dat de dames al eens vergaten om hun drankjes te betalen. De rekening vond via via alsnog de weg naar de ondersteuners maar we gingen toch terug samen aan tafel zitten om goede afspraken te maken. Inmiddels weten Fabienne en Ann dat ze altijd moeten betalen en een betaalbewijsje vragen.

De zus van Fabienne stelde een vraag over het drinken van alcohol in de voormiddag. Fabienne drinkt graag een ‘kriekske’. We zaten opnieuw rond de tafel om samen het drinken van alcohol te bespreken. “Dan drinken we op dat moment wel een ijsthee of een cappuccino!”, aldus Fabienne.


Onze visie - Kijk op de toekomst :

Emiliani biedt mensen met een beperking en hun netwerk professionele ondersteuning
bij het zelf invullen van hun leven op het vlak van wonen, leren, werken en vrije tijd.


Emiliani wil hen alle kansen bieden en ruimte geven om waardevol te zijn in en voor hun omgeving.
Eigenwaarde en ondersteuning zijn onze kernwoorden.

[ Lees hier hoe cliënten de kijk op de toekomst zien ]

Hoe kijken we naar de toekomst?
Wat vinden we belangrijk in Emiliani?
Wat vragen we aan begeleiders in Emiliani?

Met deze vragen gingen we samen aan de slag. We schreven samen de tekst hieronder.
Onze kijk op de toekomst.


Ik ben uniek. Ik kan dingen goed. Zoals ik zijn er geen twee.
Ik heb mijn dromen, dingen die ik heel graag wil, dingen waar ik al lang naar uitkijk.
Ikzelf en de mensen rond mij zorgen dat ik soms meer kan.
Ik wil er zijn voor de mensen rond mij
Ik wil iets doen voor de mensen rond mij.
Ik kan dat niet alleen. Dat kan niemand.
Ik wil steun krijgen bij mijn familie, bij mijn buren, bij mijn vrienden…
en bij begeleiders in Emiliani als het nodig is.
Ik wil dat je met mij zoekt naar wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil
en dan mag je me helpen.


Tekst: Sven Seghers, Iriëlle Keymeulen en Alain Braeckman
Met ondersteuning van: Sanne Van Den Abeele
Emiliani, 16.03.2016