Koffieverkoop collectief overlegorgaan gaat niet door

Vacature diensthoofd ondersteunende diensten
9 november 2020
Vacature diensthoofd facility en infrastructuur
4 februari 2021

De koffieverkoop die sinds begin deze maand gelanceerd is door onze gebruikersraad t.v.v. Emiliani wordt opgeschort. Dit omwille van beslissingen op provinciale niveau en in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Zodra “deze occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter” terug toegestaan worden, zal de gebruikersraad de actie terug openstellen.

Degene die reeds een bestelling geplaatst hebben, zullen door ons gecontacteerd worden voor verdere afspraken.