Een goed bouwwerk begint met een goed ontwerp en een goed ontwerp begint met heel wat studie- en denkwerk! Voor de site Hoedhaar gaat Emiliani in zee met UR Architects uit Antwerpen. Zij werden niet lukraak gekozen, maar werden geselecteerd uit een hele groep kandidaten via de procedure Open Oproep. Deze procedure is opgezet door de Vlaamse Bouwmeester en ondersteunt publieke opdrachtgevers bij het selecteren van geschikte ontwerpers voor hun bouwplannen (Info | Vlaams Bouwmeester).

Eens gekozen volgden vele, intensieve gesprekken tussen de Antwerpse architecten en een heel team aan betrokkenen en deskundigen: een technisch bouwadviseur van VIPA, het Omgevingsloket van Lokeren, de Raad van Bestuur van Emiliani, het Collectief Overlegorgaan, de interne werkgroep Masterplan Infrastructuur,…maar ook INTER (Inter) die specifiek meedachten over de toegankelijkheid van de gebouwen. Op basis van al deze vergaderingen kreeg het oorspronkelijke wedstrijdontwerp (zie beelden maquette) stelselmatig definitief vorm.


Benieuwd naar deze architecten? Neem dan eens een kijkje op hun website: ur (urarchitects.com)

Benieuwd naar onze bouwplannen op de Hoedhaarsite in Lokeren?

Op pagina 5 van de Hoedhaargazette – editie mei 2021 – lees je hier meer over:

Grondplannen Hoedhaar