Help jij ons mee aan voldoende middelen voor hulpmiddelen?

Vrijwilliger gezocht
10 mei 2022
Bedankt DNCS!
7 november 2022

Emiliani zet zich als organisatie elke dag opnieuw in om mensen met een beperking en hun netwerk te ondersteunen in het opbouwen van hun leven op het vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd. Het is de kern van onze missie om deze mensen alle kansen te bieden en ruimte te geven om waardevol te zijn voor hun omgeving. Eigenwaarde en zorg op maat zijn hierbij essentieel.

Zorg op maat raakt aan alle aspecten van onze werking, maar zeker ook aan de dagelijkse verzorging. Onze cliënten zijn divers in hun zorgnoden. We stimuleren wie zelfredzaam is, maar ontfermen ons ook met veel aandacht over wie doorgedreven ondersteuning vraagt. Om dit maatwerk met comfort voor cliënt en ondersteuner te kunnen bieden, doen we beroep op hulpmiddelen. Zij zijn essentieel om te kunnen ingaan op de steeds evoluerende zorgvragen en om de zorg veilig te laten verlopen voor cliënt en ondersteuner. We hebben vandaag nood aan twee nieuwe hulpmiddelen: een in hoogte verstelbaar douchebed en een passieve tillift.

Help jij ons met een financieel duwtje in de rug?

Zo kunnen we ook morgen de kwalitatieve zorg bieden die we elke dag nastreven!

Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer BE 81 068 2457395 24 op naam van ‘Emiliani vzw’ met vermelding ‘sponsoring hulpmiddelen 2022’. Voor steun vanaf €40 ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Hieronder lees je meer details over de hulpmiddelen die we wensen aan te schaffen.