Hart voor Handicap lanceert de Genereuzen

Propere Pionier
3 mei 2018
Wat zijn we in de wolken! Op Pinkstermaandag ontvingen we een cheque van 500 € van KWB Heiende, ten voordele van de aankoop van onze nieuwe liftbus. Van harte dank voor dit mooie gebaar
22 mei 2018

Hart voor Handicap lanceert de Genereuzen

 

’t is tijd om drempels weg te halen! In gebouwen maar ook in ons hoofd. Iedereen hoort er simpelweg bij: mensen met én zonder beperking. Evident?

Hart voor handicap lanceert ‘de Genereuzen’ om vooral veel dingen samen te doen. Samen moet het nieuwe normaal worden!

Samen, daar staan we in Emiliani voor! Jij ook?
Je kan het Iedereen erbij-charter tekenen op:

https://www.hartvoorhandicap.be/charter-tekenen