Emiliani ontvangt Referentiebewijs Inclusief Ondernemen

De Werkplekarchitecten   selecteerden dit jaar opnieuw 995 Inclusieve Ondernemingen. Deze ondernemingen kregen van Sterpunt Inclusief Ondernemen een Referentiebewijs Inclusieve Onderneming uitgereikt.

http://www.dewerkplekarchitecten.be/

Een Referentiebewijs bevestigt dat een bedrijf/vzw in samenwerking met de Werkplekarchitecten werkervaringskansen heeft gegeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Referentiebewijs toont ook aan dat de houder, door kansen te geven, rechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van vier Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s):

• SDG 1 – geen armoede

• SDG 4 – kwaliteitsonderwijs

• SDG 8 – waardig werk en economische groei

• SDG 10 – ongelijkheid verminderen

Waarom een Referentiebewijs Inclusieve Onderneming?

Vlaanderen streeft naar een werkzaamheidsgraad van 76% in 2020. Dat doel ligt enkel binnen bereik als ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten kunnen inzetten. Om daartoe in staat te zijn, en zo mee de huidige spanningen op de arbeidsmarkt te verminderen, hebben deze mensen nood aan een intensieve en specifieke begeleiding die de Werkplekarchitecten hen kunnen bieden, en werkgevers die hun werkvloer voor deze ondersteuning openstellen. Dergelijke inclusieve ondernemingen – bedrijven waarbinnen elke medewerker telt en op zijn/haar eigen manier bijdraagt aan de kernopdracht van het bedrijf – bestaan wel degelijk. De Werkplekarchitecten ondersteunen bedrijven in Vlaanderen en Brussel bij de arbeidsinschakeling van kansengroepen. Dat gebeurt onder andere via stageformules voor jongeren, werkplekleren, tewerkstelling en job- of taalcoaching op de werkvloer. Van de bedrijven die een referentiebewijs inclusieve onderneming ontvingen was 75% van deze bedrijven ‘nieuw’ in dit ondernemen in 2019. Samen heeft Sterpunt Inclusief Ondernemen van de voorbije jaren 2144 unieke bedrijven op de teller als ‘inclusieve onderneming’.

Emiliani ontving dit attest in het kader van een tewerkstelling via Compaan.

https://www.compaan.be/blog-item/inclusieve-ondernemers-beloond/

In totaal zetten 454 bedrijven in 2018, waaronder Emiliani, samen met Compaan hun schouders onder een inclusieve arbeidsmarkt. Dit door hun werkvloer open te stellen voor jongeren en werkzoekenden via stages/werkplekleren of door extra coaching of opleiding te bieden aan hun medewerkers.