De cliëntenraad gaat van start

Een nieuwe duofiets
15 maart 2017
Motodag 28 mei 2017
8 mei 2017

De cliëntenraad gaat van start

 

 Wat?

De cliëntenraad is een groep cliënten die samenkomt om te vergaderen. De leden komen uit verschillende woningen. Als lid spreek je in naam van de cliënten van jouw woning.
De raad heeft max. 18 deelnemers en komt 4 keer per jaar samen. De raad duurt 1 uur en een kwartier. Na een half uur is er een pauze.

 

Waarom?

De raad geeft de cliënten de kans om mee te praten over de organisatie. Er wordt samen nagedacht over verschillende thema’s.
Met het advies dat door de raad gegeven wordt, zal rekening gehouden worden als er beslissingen genomen worden in Emiliani. Hierbuiten is het ook leuk en leerzaam.

 

Wie doet wat?

De taken worden verdeeld.
Elke vergadering wordt er een voorzitter en verslaggever aangesteld.
Andere taken zijn: de tijd bijhouden, de aanwezigheidslijst invullen, de vergaderzaal reserveren, koffie maken en achteraf het verslag bezorgen aan de leden.
De cliënten krijgen hierbij hulp van de ondersteuners.